Perez Galdós

Barcelona

Reforma de vestíbul d'accés a finca

Arquitectes: Mambo Arquitectura

  • Enderroc de forjat existent i realització de reforç estructural al pàrquing de la finca
  • Modificació d’arquetes de subministraments 
  • Substitució de la porta d’accés
  • Substitució del col·lector de sanejament de la finca
  • Renovació dels acabats interiors

Vols explicar-nos
el teu projecte?