Independència 263

Barcelona

Reforma integral de finca plurifamiliar amb supressió de barreres arquitectòniques

Arquitectes: Alfonso Álvarez

  • Rehabilitació integral de l’edifici i de totes els habitatges que el conformen
  • Reforç estructural del nucli d’escala, col·locació de nou ascensor, galeries posteriors i façanes.
  • Reforma integral de 10 pisos, 2 locals, caixa d’escala i col·locació d’ascensor
  • Rehabilitació de façana posterior amb SATE

Vols explicar-nos
el teu projecte?