Santjoanistes 20

Barcelona

Rehabilitació de façanes i coberta en edifici plurifamiliar

Arquitectes:

  • Repicat total de parament, sanejament, arrebossat i acabat amb morter de calç
  • Impermeabilització de coberta, realització de nou escopidor en tot el perímetre
  • Reparacions de dintells finestres a façana principal

Vols explicar-nos
el teu projecte?